ART RESTAURO

Mgr. art. Ernest Vajčovec (profil autora)

Je členom Komory reštaurátorov od roku 2006 (evid.č. 226)
a je držiteľom osvedčení v špecializáciách:
S7–reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch,
S2–reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch,

a je držiteľom DO v špecializácii:
S8 – reštaurovanie kamenných architektonických článkov


Ing. Ernest Vajčovec - GENERAL SERVICE (profil autora)

- umelecko remeselné práce a dodávky v oblasti stavebníctva a pamiatkovej obnovy
- poradenstvo a dodávky farieb, omietok a stavebnej chémie od firiem Remmers a Baurex