Ing. Ernest Vajčovec


mobil: +421 905 422 139
email: info@artrestauro.sk

Vzdelanie: Strojnícka fakulta SVŠT (teraz Slovenská technická univerzita) Bratislava
V rokoch 1977 – 1982 štúdium ukončené diplomovou prácou a štátnou
záverečnou skúškou na katedre zvárania a zlievania ako technológ zvárania.
Mgr. art.
Ernest Vajčovec
Ing. Ernest Vajčovec