Mgr. art. Ernest Vajčovec

VZDELANIE:

2008 – TITUL MGR. ART. V ODBORE REŠTAUROVANIE DREVENÝCH POLYCHRÓMOVANÝCH SÔCH NA VŠVU V BRATISLAVE
2007 - ŠTUDIJNÝ POBYT NA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, TALIANSKO, ATELIÉR REŠTAUROVANIA MRAMORU
2006 – TITUL BC. V ODBORE REŠTAUROVANIE KAMENNÝCH SÔCH NA VŠVU V BRATISLAVE
2005 - ŠTUDIJNÝ POBYT NA AKADEMII SZTUK PIEKNYCH VO VARŠAVE, ATELIÉR REŠTAUROVANIA TABUĽOVEJ MAĽBY
2002 – ŠTUDENT VŠVU V BRATISLAVE, KATEDRA REŠTAUROVANIA
2001 - 1997– STREDOŠKOLSKÉ S MATURITOU, ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA JOSEFA VYDRU V BRATISLAVE, ODBOR KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO DREVOREZIEB

V SPOLUPRÁCI S AKAD. SOCH. O. CSÜTÖRTÖKIM, AKAD. SOCH. Á. MÉZESOM:
2008 - EVANJELICKÝ KOSTOL, OCHTINÁ, REŠTAUROVANIE DREVENÉHO BAROKOVÉHO OLTÁRA
2009 - SOBÁŠNY PALÁC V BYTČI, REŠTAUROVANIE RENESANČNÉHO PORTÁLU A KAMENNÝCH ČLÁNKOV ARCHITEKTÚRY
2009 - FERDINADNOVA BRÁNA, STARÁ PEVNOSŤ, KOMÁRNO, REŠTAUROVANIE PORTÁLU

2004 - SÍDLO PENTA GROUP, HLBOKÁ CESTA Č.9, REMESELNÁ OBNOVA FASÁDY
2005 - MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE - UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA FASÁDY, OBNOVA KAMENNÉHO PORTÁLU
2006 - PÚTNICKE MIESTO MARIANKA, BAKALÁRSKA DIPLOMOVÁ PRÁCA - REŠTAUROVANIE SOCHY ALEGÓRIE
2009 - BUDOVA ZŠ DR. M.HODŽU V BRATISLAVE, UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA KAMENNÉHO OBKLADU FASÁDY
2009 - BYTOVÝ DOM, PALISÁDY Č.18, BRATISLAVA, UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA FASÁDY
2011 - KAŠTIEĽ V DUBNICI NAD VÁHOM, REKONŠTRUKCIA HLAVNÉHO VSTUPNÉHO PORTÁLU, FASÁDY, KAMENNÝCH A KOVOVÝCH ČLÁNKOV ARCHITEKTÚRY

VÝSTAVY
SAMOSTATNÁ - DOM KULTÚRY BODÍKY, AUGUST 2004,
KOLEKTÍVNA - NOSTALGIA EXPO, BRATISLAVA, DECEMBER 2003, 2004
KOLEKTÍVNA - ZÁHORSKÁ GALÉRIA, SENICA, 2004,
KOLEKTÍVNA - 5K, SLOVENSKÝ INŠTITÚT VO VARŠAVE, MÁJ 2005

WORKSHOPY
MARMO E ARENARIA, TOANO, TALIANSKO, JÚN 2007 (POD VEDENÍM: PROF. A. GIUFFREDI, G. GAZOTTI)
FROM MASACCIO TO MARINI, HERITAGE OF FIGURATIVE VISUAL ART, FLORENCIA, FEBRUÁR 2004 (VED. PROF. Ľ. HOLOŠKA, VŠVU BRATISLAVA, SLOVENSKO)
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AND THE ENLARGEMENT OF THE EU, FLORENCIA, JANUÁR 2005 (VED. PROF. I. BONA, AKADÉMIA VÝTVARNÝCH UMENÍ BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO)
Mgr. art.
Ernest Vajčovec
Ing. Ernest Vajčovec