Rekonštrukcia dekoratívnej maľby nad oponou,
Spolkový dom v Skalici

 

DREVENÉ SOCHYKAMENNÉ SOCHYKÓPIE A UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCEReštaurovanie kamen ...
Reštaurovanie sady ...
Rekonštrukcia dekor ...
Kópie sôch
Štukolustro
Reštaurovanie serví ...
Reštaurovanie kruho ...
Exteriérové a inte ...
OBNOVA BUDOV
A FASÁD