Kostol sv. Mikuláša v Ochtinej,
Reštaurovanie architektonických článkov z barokového oltára

 

DREVENÉ SOCHYAnjel so svietnikom
Sv. Peter
Kristus na kríži
Kostol sv. Mikuláš ...
KAMENNÉ SOCHYKÓPIE A UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCEOBNOVA BUDOV
A FASÁD