Ing. Ernest Vajčovec

tel. č.: +421 905 422 139
email: info@artrestauro.sk

Vám zabezpečí:

Poradenstvo a dodávky farieb, omietok a stavebnej chémie
od firiem Remmers (Nemecko) a Baurex (Rakúsko):

- Minerálne farby a hmoty pre reštaurovanie a obnovu
(historickej omietky a náterov, nástennej maľby, kamenných
i štukových plastík a architektonických článkov)

- Základné komponenty pre čisté a historicky verné
vápenné a silikátové hmoty
(pigmenty, plnivá, spojivá, pomocné látky)

- Systémové pomocné produkty
(čističe, biocídy, odstraňovače organických hmôt, izolačné
paropriepustné nátery, spevňovače, hydrofobizačné prípravky, antigraffiti)

- Renovačné náterové hmoty, malty a stierky, sanačné malty
CENNÍK TECHNICKÉ LISTY Viac informácií
o produktoch na:
www.baurex.at
www.remmers.cz