ART RESTAURO

Mgr. art. Ernest Vajčovec (profil autora)

Je členom Komory reštaurátorov od roku 2006 (evid.č. 226)
a je držiteľom osvedčení v špecializáciách:

S1 - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru

S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

a je držiteľom dočasného osvedčenia v špecializácii:

S9 - Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry


Ing. Ernest Vajčovec - GENERAL SERVICE (profil autora)

- umelecko remeselné práce a dodávky v oblasti stavebníctva a pamiatkovej obnovy
- poradenstvo a dodávky farieb, omietok a stavebnej chémie od firiem Remmers a Baurex