Hlavným predmetom našej činnosti je reštaurovanie a obnova pamiatok

V portfóliu našich služieb nájdete:

Reštaurovanie kamenných sôch a kamenných článkov architektúry
Reštaurovanie drevených sôch a drevených architektonických článkov
Reštaurovanie a obnovu historických fasád
Reštaurovanie historického nábytku

Výrobu a obnovu schodísk a dlažieb z prírodného i umelého kameňa
Výrobu a obnovu štukových ozdobných prvkov
Výrobu a obnovu štukolustra
Výrobu a obnovu mozaiky

Predmetom našej činnosti je taktiež poradenstvo a technicko-obchodný servis stavebnej chémie firiem REMMERS a BAUREX.